Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002


KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.hu

Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1202 Budapest, Kulcsár u. 10/C fszt. 1.
Internet oldalán
 

Beszámoló az Alapítvány 2011. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről
 Fővárosi Bíróság határozata:
 PK. 61720/1. szám
Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
Adószám ( új) : 19012858-1-42
alapítója: néhai  Péntek Lajos Bankszámlaszám:
Kereskedelmi és Hitelbank 10200823-22213619
-00000000


Képviselő:
Sipos Balázs
E-mail:      
feherbot@pentekalapitvany.hu
Tel:           (1) 407 0773
 

néhai
Péntek Lajos
író
Alapító

Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány

2011. évi beszámoló


 Alapító Okirat módosítása.

Az Alapítvány működésében-, a külső körülményekben bekövetkezett változások indokolttá tették az 1990. évben készült és egy alkalommal módosított Alapító Okirat újabb módosítását, egységes szerkezetbe történő foglalását.


Az Okirat tervezett módosítás szerinti alapszabályban foglaltak szerint bővül a támogatási kőr és a szociális szempontok, vagy más nehezítő körülmények (más fogyatékosság) is indokolhatják a támogatás odaítélését, a tanulmányi szempontokra tekintettel.


A Bíróság 2011.03.31. napon záradékkal ellátott végzést adott ki, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/32.

Kivonat a Végzésből...:

A Végzés értelmében az alapítvány új képviselőjének neve és lakóhelye:

Sipos Balázs (1163 Budapest, Kolozs u. 39.)

Az alapítvány típusa: alapítvány


Az alapítvány vagyon felhasználási módja:

Az alapítványi vagyon kezelése, cél szerinti felhasználása, hasznosítása a kuratórium feladat és kötelessége. Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani, de kivételesen teljesíthető a támogatás az alapítvány tőkevagyonából is úgy, hogy az 10.000 forint alá nem csökkenhet.

Az alapítvány nyílt alapítvány

A kezelő szerv tagjainak nevei:

Sipos Balázs

Kovács Károlyné

Péntek Lajos

Porosz Ottóné/Halász Éva

Sipos Balázsné

Székely Gézáné

Működtetéssel kapcsolatos intézkedések.

  A 2011.09.28. napon az Alapítvány kezelésével kapcsolatban ügyészi meghallgatásra került sor. A megbeszélésről jegyzőkönyv készült, melyben a vagyon nyilvántartásról a Képviselő tájékoztatást adott. Az ügyészi megállapítás szerint az alapítvány működési feltételei biztosítva vannak
Annak igazolásképpen, hogy az alapítvány működik, Ügyfél az iratokhoz csatolja a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületével (VGYKE) kötött együttműködési szerződést.

  A VGYKE elnökével együttműködve szerződést kötöttünk a látássérült gyermekek támogatása érdekében. A szerződésben foglaltakból kiemelném, hogy az alapítvány pénzbeli ráfordítása kizárólag a gyermekek támogatását célozza, az együttműködő szerződő felek kizárólag humánus megfontolásból végzik díjazás nélkül a közös munkájukat.

A szerződés kelte: Budapest, 2011. augusztus 31.

A VGYKE -vel kötött Együttműködési szerződésben foglaltak szerint 2011. november 01. napon a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványának képviseletében a látássérült gyermekek támogatása érdekében közös pályázatot írunk ki, melyben 21 nyertes pályázó gyermek részére összesen 700.000,-Ft keretösszegben történő támogatását irányoztuk elő .

A pályázat zárása 2011 november 30. A hivatkozott szerződés más dokumentummal egyetemben a kezelőszervezet irattárában megtalálható.

A pályázati kiírása szerint összeget 21 gyermek részére átutaltuk.

Továbbá 3 gyermek számára a kuratórium döntése értelmében 100 e Ft összeg plusz támogatást biztosítottunk. A 2011 évben összesen 24 súlyosan látássérült gyermek támogatására kerülhetett sor, a kuratórium döntése alapján.

Terveink szerint 2012. évben is VGYKE együttműködve pályázatot írunk ki a látássérült gyermekek segítésére. 


Pénzmozgások áttekintése.

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2011 évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományokból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából adódott.

A 2011. évben az adózók 1%  felajánlása nyomán 13.608,-Ft érkezett a számlánkra november 08. napon .Továbbá január 13. napon 2010. évre vonatkozóan 65.195,-Ft érkezett a az adózók 1%  felajánlása által.

Továbbá az Alapítvány számlájára postai úton beérkezett: 19.000,-Ft támogatás.

Kivétel: 16.290,-Ft működési költségre

Pályázati támogatás összege 669.800,-Ft + 100.000,-Ft

Az alapítvány tőkéjéből 2011. november 26. napon 6% kamathozam mellett Államkincstár jegyet vásároltunk.

A működési és egyéb kiadásokra a K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 292.324.-Ft.

Budapest, 2012 március 04.

Sipos Balázs, képviselő


 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.