Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
 Beszámoló 2013


KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2014. évi Pályázata
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
Formátum az adatvédelemre tekintettelÁ Réka
30000
B. Miklós
30000
B. Vivien
30000
B. Zoé
30000
B. Petra
30000
B. Zsolt
30000
B. Balázs Bence
30000
D. Kristóf 30000
F. Kristián
30000
G. Levente és Márk
50000
K. Attila József
30000
H. Endre Zsombor
50000
H. Zsanett Dzsenifer
30000
H. Martina 30000
M. Soma 30000
N. Fruzsina 30000
Ó Lorina Csilla 30000
R. Dániel Imre 30000
S. Vanessza 30000
Sz Debóra 30000
Sz. Tamás 30000
V. Dzsenifer
30000
V. Alexa
30000
A 2014. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
710.000 Ft
A 2014. évi Pályázat keretében
 20  Pályázó támogatására folyósított összeg:


612.445
-Ft.


Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1202 Budapest, Kulcsár u. 10/C fszt. 1.
Internet oldalán
 Beszámoló az Alapítvány 2014. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2014. évről
II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2014. évről

2014. évi Beszámoló közzététele

A beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint, a 2013. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk, továbbá az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2014. évi Alapítvány történéseit tartalmazó  PK-141 jelű: az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2014. évben is az előző három évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány anyagi támogatást nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2014. évi Pályázat nyertesei számára,
továbbá külön szervezésben az lehetőséget biztosított, hogy az erre igénytartó gyermekek egyházi gyűjtésből  jó minőségű használt ruhához jussanak.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2013.  évi 1% felajánlása alapján 66.844,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2014. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2015. január hónapban a  2014. évről pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2014. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2014. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2014. június 16. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE- vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2014. évben történő előkészítésére.

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2014. október 01. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat 2014. október 30. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző három évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
A 2014. évben összesen 42 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések

A pályázat zárását követően 2014. november 25. napon ismét kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján 21 Pályázót részesítettünk támogatásban. Egy Pályázót a szintén rászorult testvérére tekintettel együttesen 50.000,- Ft támogatásban részesítettünk

Ezzel a kuratóriumi döntéssel összesen 23 kérést támogattunk.

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett. Több esetben előfordult, hogy ez a  körülmény akadályt jelentett a megítélt támogatás igénybevételéhez. Más esetben a megpályázott eszköz beszerzése jelentett gondot, ennek kiváltására alkalmas eszköz ára viszont meghaladta a Pályázó anyagi lehetőségeit a jelentősebb önerő vonatkozásában. Ezen okok miatti visszalépések következtében, a kuratórium döntése szerinti alapítványi támogatást három esetben nem tudtuk átadni.

A pályázati kiírás alapján a huszonegy nyertes pályázó közül,  hárman nem tudtak eleget tenni az említett okok miatt az előfinanszírozás feltételének. Ez is megalapozta a nagyon erős rászorultságon túl, a további plusz két tanuló támogatását biztosító kuratóriumi döntést, mely értelmében egyenként 30.000,-Ft összegben kaptak támogatást a több szempontból is nagyon indokolt kéréseket benyújtók.
Így összesen 20  kérést benyújtó diák részére utaltunk a mellékelt táblázat szerinti támogatást.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó beleértve a most támogatásban nem részesülteket is, e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával.

Egyéb kérdések

Péntek Lajos úr alapító többek között ismételten kérte a végrendeletében foglaltak pontos teljesítését a fontos Hivatalokhoz intézett iratokban foglaltak szerint is, melyet a kuratórium részére is megküldött.
 Tájékoztatásunk szerint a kuratórium a jelenleg érvényes törvényi keretek  betartásával tudja az Alapító írásban és szóban tett közléseit figyelembe venni, a  Bíróság 2011.03.31. napon kelt végzésére, a módosított Alapító Okiratra vonatkozóan, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/32.

Továbbá a kuratórium munkája során,
a 2012. év május 31. napon érvénybelépő, az Alapítványok bejelentésével, működtetésével, stb. kapcsolatos törvényi-, és jogszabályi változásokra tekintettel a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályán 2012. 03. 06. napon - a tájékoztató megbeszélésen-  készült Jegyzőkönyvben foglaltak szerint jártunk el a 2014. évben is. 

Az Alapító munkáját nagyra értékelve -kisebb módosítással- a kuratóriumi döntéseinkkel figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

A kuratórium jelenleg is aktív munkát végző tagjai a jövőben is vállalják a gyermekek érdekében végzett munkájukat, melynek végzéséhez az előző évben ügyészi megerősítést is kaptak.

II. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2014. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

A 2014. évben az adózók 2013. évi  1%-os felajánlása nyomán
66.844,-Ft érkezett.  Köszönet érte !

Továbbá postai feladás útján az Alapítvány számlájára 5.000,-Ft összeg átutalás érkezett.

Bankszámla betét kamata:                                             2.805,-Ft,
 folyószámlán levő összeg kamata:                                    182,-Ft
Állampapír kamat:                                                     997.500,-Ft
                                                                              --------------------
Összesen:                                                                1.000.487,-Ft

Bankköltség:                                                                   9.150,-Ft

Működési költségre:                                                       20.000, Ft.
 
Minden más felmerült költséget  a kuratórium tagjai saját forrásból finanszíroztak, ezáltal is lehetőséget biztosítva a látássérült gyerekek plusz támogatására.

Pályázati támogatás összege 22 tanuló részére:               672,445-Ft.

   ebből  a 2013. évről 2 Pályázat januári kifizetése:         60.000,-Ft
                                                                                  -----------------
A 2014. évi Pályázati támogatásban részesült 20 tanuló: 612.445,-Ft összegben.

Az alapítvány tőkéjét 3 évre lekötve 2014. december hónapban évi 3,75 % kamathozam mellett Prémium Kincstárjegyet, továbbá 1.000.000,-Ft Kamatozó Kincstárjegyet vásároltunk, ez utóbbi értékpapír futamideje egy év.

A működési és egyéb kiadásokra a K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 248.365-Ft, továbbá lekötve betétben 378.653,-Ft van elhelyezve.


A Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2015. május 27.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.

 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.