Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015
Beszámoló 2016


KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619-00000000
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor

Jelenleg nem elérhető !
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2017. évi Pályázat
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
C. Tamás
F. Erika
F. Gábor
F. Tamás
F. Cintia
G. Levente
G.Bence
G. Bence
H.  Endre
H. Félix
H. Dorka
H. Panna
H. Virág
H. Barbara
J. Jázmin
K. Levente
K. Anna
K. Dániel
K. Patricia
K. Aurél
L. Levente
M. Kristóf
M. Eszter
M. Kíra
N. Tamás
O. Réka
P. Zsolt
S. Virág
S Martin
S. Rebeka
T. Máté
V. Balázs
Z.Tímea
30000
28000
30000
40000
18000
30000
35000
30000
15000
15000
25000
30000
25000
30000
35000
20000
25000
30000
30000
35000
40000
30000
30000
45000
30000
30000
30000
35000
40000
25000
30000
20000
20000
A 2018. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
961000,- FtKöszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest. XVI. Kolozs u. 39. 3. emelet 55.
Internet oldalán
 A törvényi változások és a kuratóriumot érintő más vonatkozások miatt  az Alapító Okirat módosítása 2017 év március 10. napon megtörtént.
  

Az Alapítvány célja kiegészült a 16.Pk.61720/1990/612 számú Végzés szerint

Az alapítvány kiegészült célja:

Hátrányos életkörülményű gyermek, elsősorban iskolai tanulmányaikat folytató diákok nevelés oktatási körülményeinek segítése, kepésségfejlesztés és az életkörülményeinek javítása. Magyarországon, illetve a határon kívül élő olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású elsősorban csökkentlátó, de esetenként a más fogyatékossággal terhelt tehetséges és szociálisan rászorult gyermekek támogatása a felsőfokú tanulmányaik befejezéséig (egyszeri támogatás, vagy ösztöndíj formájában), akik tanulmányaikat elsősorban az alábbi területen kívánják folytatni: elsősorban általános iskolai tanulmányuk után a megélhetés anyagi feltételeit biztosító szakmai képzés megszerzése terén mint például műszaki informatikai -, közgazdaságtan területen, továbbá irodalmi téren, jogi pályán, zenei tudásuk továbbfejlesztésében, képzőművészeti vonatkozásban. A nagycsaládokban élő rászoruló, elsősorban a jó képességekkel rendelkező, tehetséges, lelki gazdag gyermekek támogatása.

Ennek értelmében a 2017. évben kiírt pályázatunk által elértek köre az előző évekhez képest növekedett.

Beszámoló az Alapítvány 2017. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2017. évről
II. 
Beszámoló a NEA pályázat előkészítéséről

III. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2017. évről

2016. évi Beszámoló közzététele

A beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások, valamint az eddigi gyakorlatunk szerint, a 2016. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük a 2017. évben.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően is eleget tettünk, továbbá az Ügyfélkapun  keresztül az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2016. évi Alapítvány történéseit tartalmazó  PK-141 jelű: az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2017. évben is az előző hét évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány körülményeinkhez képest  jelentős anyagi támogatást nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2017. évi Pályázat nyertesei számára.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást ismételten közzétettük tettük közre, bízva a szélesebb körű elérésben :

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2016.  évi 1% felajánlása alapján 107 389,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2017. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2017 január hónapban a  2016. évről  pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2017. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2017. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2017. július 27. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE -vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2017. évben történő előkészítésére.

2017. szeptember 24. napjától már letölthető volt a VGYKE honlapjáról (www.vgyke.com), de más széles körben megjelent  kiadványokban is elérhető volt a pályázati kiírásunk Ezeknek köszönhetően Pályázatunk az Országunk minden térségében elérhetővé vált a különösen érintettek számára.

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2017. október hónapban újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat  2017. október 31.. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.


A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

 A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük. A különlegesen indokolt kérések miatt további 12 tanulót támogattunk  2017. évben

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző hét évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
.
A 2017. évben összesen 38 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel, ebből 33 Pályázó támogatására nyílt lehetőségünk.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések.

A pályázat zárását követően   2017. november 22. napon kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján a tervezett támogatottak körét növelve 33 Pályázót támogatásban  részesítettünk.

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett. Előző években is több esetben előfordult, hogy ez a  körülmény akadályt jelentett a megítélt támogatás igénybevételéhez,


Így összesen 33  kérést benyújtó diák részére a kuratórium döntött a mellékelt táblázat szerinti támogatásról.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Minden pályázó  e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával, kapcsolódva a fontos társadalmi igény szerinti más családtámogatásokhoz.

Az Alapító néhai Péntek Lajos úr munkáját nagyra értékelve a kuratóriumi döntéseinkkel a Pályázat előkészítésénél és elbírálásoknál  figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

Javaslat a látássérültségből adódó speciális helyzetek segítésére

Az egyénileg nehezen kezelhető ügyek, élethelyzetek segítéséhez javasoljuk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével történő kapcsolatfelvételt személyesen vagy az alább közöltek szerint.

Cím:                       Budapest, Hermina út 57, 1146
Levelezési cím:     1380 Budapest, Pf. 1075
Telefonszám:         06 1 384 55 41
Weblap:                 http://www.vgyke.com

Továbbá a látássérültek számára szükséges eszközökhöz való hozzájutás érdekében a pályázás eredményéről történt e-mail tájékoztatásunkban közreadtuk a VGYKE Láthatár szolgálat elérhetőségét.

II. Beszámoló a NEA  pályázat előkészítéséről.

A 2017. évben terveztük a sok éve használt számítástechnikai eszközeink korszerűsítését. Ennek érdekében pályázat benyújtásának lehetőségét mérlegeltük.

 Pályázati ebkőkészítés ügyében kapcsolatot találtunk a Budapesti Civil Információs Centrummal.

Tájékoztatásuk szerint: a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2018. évre vonatkozó  NEA-18-M és NEA-18-SZ pályázatai lesznek kiírva.

Terveztük, hogy a 2018. évben Alapítványunk is él ezzel a pályázati lehetőséggel.
Az eredményes pályázáshoz előtanulmányokat folytattunk, technikailag felkészültünk ennek a pályázatnak speciális követelményéhez.

III. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2017. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

A 2017. évben az adózók 2017. évi  1%-os felajánlása nyomán
107 389,-Ft érkezett.  Köszönet érte !


Támogatásra kifizetett összeg:

                        2016. évi pályázat 3 nyertesének januárban kifizetve  120.000,-Ft

                        2017. évben 31 nyertes pályázó részére kifizetve        917 929,-Ft
                                                                            ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                               Pályázati támogatás 2017. évben összesen::     1 037.929,-Ft                    

Egyéb a pénzüggyel kapcsolatos adatokat a Bíróság részére küldött beszámolóban vannak feltüntetve, mely közzétételre is került.


A 2011. évben kelt.  Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”
2017. évben is ennek szellemében jártunk el.

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2018. március 23.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.


 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az alapítói jogokkal felruházott kuratórium.
Sipos Balázs, képviselő    Budapest 2017. május 31

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre Jelenleg nem elérhető ! www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.