Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015
Beszámoló 2016
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619-00000000
 

 

Pályázati Támogatás 2018. év.

NAE
                             Pályázat

NEA
                             Pályázatunk
                             támogatjaSzerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor

Jelenleg nem elérhető !
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2022. évi Pályázat
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
G-H Bence
A Milán
B Rajmund
J Jázmin Bianka
D Péter Pál
L Hanna
D Kristóf
V Vivien
H Olivia
T. N Anna
T-Pál Lia
Zr Borbála
P Zsolt József
V Marcell
D Csenge Anna
M Szandra Virág
G Luca
P Anna Sára
L Natán Zolta
T Aliz Fanni
K Anna Júlia
H Dorka és Horv. Virág
H Barbara Dominika
D Tamás
G Dominik
Zs Kristóf
Sz Anikó
L Jázmin
C Zoltán Jenő  Ákos Árpád

30000
40000
35000
33000
30000
32000
30000
32000
40000
37000
36000
34000
32000
34000
33000
40000
38000
30000
45000
43000
30000
50000
30000
34000
30000
40000
30000
30000
50000

A 2022. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
1.028.000
,- FtKöszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest. XVI. Kolozs u. 39. 3. emelet 55.
Internet oldalán
 
Beszámoló az Alapítvány 2022. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:                 

I.   Szöveges Beszámoló a 2022. évről

II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2022. évről

2021. évi Beszámoló közzététele

A beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint, a 2021. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük a 2022. évben.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően is eleget tettünk, továbbá az Ügyfélkapun  keresztül az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2021 évi Alapítvány történéseit tartalmazó  nyomtatványt az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2022. évben is az előző tizenegy évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány anyagi támogatást nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2022. évi Pályázat nyertesei számára.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást ismételten közzétettük tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2021.  évi 1% felajánlása alapján 107.747,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2022. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2023 január hónapban a  2022. évről  pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2022. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2022. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2022. július 27. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE -vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2022. évben történő előkészítésére.

2022. szeptember 23. napjától már letölthető volt a VGYKE honlapjáról (www.vgyke.com).

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2022. október hónapban. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat  2022. november 11. napon záródott, az előző évek tapasztalatai alapján adtunk hosszabb lehetőséget a pályázzatok benyújtására.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.


A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

 A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük. A különlegesen indokolt kérések miatt további 12 tanulót támogattunk a 2012. évben

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző hét évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
.
A 2022. évben összesen 31 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel, minden Pályázó támogatására nyílt lehetőségünk
...........................................................

Rendezvény a szeptember 06. napon

Alapítványunk a látássérült gyermekeket támogató munkájának szélesebb körű kiterjesztésének elősegítése céljából rendezvényt tartott.

Helyszín: az alapítvány Székhelye volt.

A kuratórium 3 tagján kívül további 7 meghívott személy vett részt.

Áttekintettük az Alapító Okirat módosítást követő időszakot, a támogatási munka vonatkozásában.

Beszámoltunk a VGYKE  és az Alapítványunk együttműködéséről a látássérült tanulók támogatása során.

Javaslat történt a konkrét igények kapcsán a szociális szempontok még hatékonyabb figyelembevételét a támogatások odaítélésénél, az eddigi fő más szempontok megtartása mellett.
Többen kezdeményezték új cégekkel, partner szervezetekkel történő kapcsolatfelvételnek a szükségességét., akik támogatóként, segítőként vennének részt az alapítvány munkájának még hatékonyabb kiterjesztésében, segítve a támogatásokra fordítható bevételi forrásokat.
Mivel a Meghívottak közül többen a Biblia tanítások szerint élő Keresztények, Tőlük javaslatot kaptunk, hogy az egyházi gyűjtésből származó jó minőségű eszközökkel, ruhafélékkel is segítsük a különösen nehéz helyzetben levőket, az erősen rászorult látássérült tanulókat.
Javaslat történt a számítógépes üzletekkel, szervizekkel a kapcsolat felvételére a jó minőségben felújított számítógépek és perifériás eszközök beszerezhetősége céljából.

 Ezzel kapcsolatban kisebb problémát jelent, hogy a korunk szellemére is tekintettel a fiatalok körében elsősorban a mobil eszközökre, okos telefonokra van szükség, ez egy probléma, mely feloldásra vár.

Résztvevők többségétől ígéretet kaptunk az Alapítvány támogató munkáját ismertetik tágabb környezetükben is.

...................................................................


Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések.

A pályázat zárását követően kuratóriumi tagok betegsége miatt a  kitűzött november 22. napot meghaladva 2022 november 25. napon tartottunk kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján a tervezett támogatottak körét növelve 31 Pályázót támogatásban  részesítettünk.

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó  e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával, kapcsolódva a fontos társadalmi igény szerinti más családtámogatásokhoz.

Az Alapító néhai Péntek Lajos úr munkáját nagyra értékelve  a kuratóriumi döntéseinkkel a Pályázat előkészítésénél és elbírálásoknál    figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

Javaslat a látássérültségből adódó speciális helyzetek segítésére

Az egyénileg nehezen kezelhető ügyek, élethelyzetek segítéséhez javasoljuk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével történő kapcsolatfelvételt személyesen vagy az alább közöltek szerint.

Cím:                       Budapest, Hermina út 57, 1146
Levelezési cím:     1380 Budapest, Pf. 1075
Telefonszám:         06 1 384 55 41
Weblap:                 http://www.vgyke.com

Továbbá a látássérültek számára szükséges eszközökhöz való hozzájutás érdekében a pályázás eredményéről történt e-mail tájékoztatásunkban közreadtuk a VGYKE Láthatár szolgálat elérhetőségét.

               ...........................................................

                                   Banki Adategyeztetés

Törvényi előírások szerint az Alapítvány számláját vezető K&H Bank személyes részvételünkkel áttekintette a Kuratórium minden tagjának adatait és a pénzmozgásokat.     
Az ellenőrzés során az Alapítvány vonatkozásban mindent rendben találtak.és így  a további együttműködés zavartalan.

................................................

Alapítvány elérhetőségének segítése

A 2022. évben további technikai intézkedésekre került sor. Tőlünk független okok miatt a sok éve meglevő tárhely további használatának elbizonytalanodása okán. Külön intézkedés eredményeként egyenlőre a
http://web.nordtelekom.hu/simasz/alapitvany.html
Webhelyen még elérhető az Alapítvány tevékenységét bemutató tájékoztató anyagunk. Fontosnak véltük ezt az intézkedést a munkánkat régről követők érdekében, akik más módon nem elérhetők.

További munkánk biztonsága okán ezen az új tárhelyen is kialakításra került a http://pentekalapitvány.hu Weblapunk a domain név beírásával elérhető..
Weblap áttelepítését költség kímélés és egyéb okok miatt saját magunk a Kuratórium hatáskörében végeztük.

Az érintetek speciális körére tekintettel a Weblapunkon közöltek egy része a hangszóró ikonra kattintva elérhető.
Erről a helyről a 2022. évben meghirdetett Pályázati kiírás is letölthető.

.................................................
 

II. Pénzmozgások áttekintése

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

A 2022. évben az adózók 2021. évi  1%-os felajánlása nyomán
107.747,-Ft érkezett.  Köszönet érte !

Egyéb a pénzüggyel kapcsolatos adatokat a Bíróság részére küldött beszámolóban lesznek feltüntetve a megadott határidőig, mely közzétételre is kerül.


A 2011. évben kelt.  Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2022. május 17.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából..


 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az alapítói jogokkal felruházott kuratórium.
Sipos Balázs, képviselő    Budapest 2017. május 31

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre Jelenleg nem elérhető ! www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.