Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
     Beszámoló 2011
     Beszámoló 2012
 
KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2013. évi Pályázata
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
Formátum az adatvédelemre tekintettelP. Árpád
30000
F. Marcell József
29900
S. Marcell
30000
Z. Boglárka
30000
H. Dorottya
30000
G. Bence Tihamért
30000
P. Laura 30000
D. Kristóf 29490
K.Pátricia 30000
T. N. Anna 30000
H. Panna
30000
testvérek:
A.  Evelin, Csaba, Péter
50000
M. Adrien 30000
CS. Magdolna 30000
K. Brendon 30000
Sz. Alex 30000
M. Vivien 30000
P. Gabriellas 30000
T.Evelin 30000
K. Viktória 30000
N. Sára 30000


A 2013. évben  a postázott támogatás összesen:
649.390 Ft


halasztott átutalás
2014. év január
K. Attila
   

     30000


Támogatás összesen:
679.390 Ft

Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1202 Budapest, Kulcsár u. 10/C fszt. 1.
Internet oldalán
 Beszámoló az Alapítvány 2013. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2013. évről
II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2013. évről

2012. évi Beszámoló közzététele a 2013. évben

A tavalyi évben a beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint, a 2012. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk, továbbá az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2012. évi Alapítvány történéseit tartalmazó Beszámolót megküldtük.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2013. évben is az előző két évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve pályázatot írtunk ki.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%-os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2012.  évi 1% felajánlása alapján 80.358,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2013. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2013. január hóban a  2012. évről pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- április a 2012. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása


A 2013. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2013. június 11. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE- vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2013. évben történő előkészítésére.

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2013. október 15. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat 2013. november 20. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 600.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző két évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
A 2013. évben összesen 56 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések

A pályázat zárását követően 2013. november 26. napon ismét kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázok kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak erősen látássérültek. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján 21 Pályázót részesítettünk támogatásban.

A pályázati kiírás alapján a huszonegy nyertes pályázó közül,  négyen nem tudtak eleget tenni az előfinanszírozás feltételének. Ez is megalapozta a nagyon erős rászorultságon túl, a további plusz öt gyermek támogatását biztosító kuratóriumi döntést, mely értelmében egyenként 30.000,-Ft összegben kaptak támogatást a több szempontból is nagyon indokolt kéréseket benyújtók.
Ezzel a kuratóriumi döntéssel összesen 26 kérést támogatunk.

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is. A Vakok Iskolájának diákjai közül is többen kerestek meg, életüket könnyítő eszközök beszerzéséhez szükséges  támogatási kérelemmel.

A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett. Több esetben előfordult, hogy ez körülmény akadályt jelentett a megítélt támogatás igénybevételéhez. Más esetben a megpályázott eszköz beszerzése jelentett gondot, ennek kiváltására alkalmas eszköz ára viszont meghaladta a Pályázó anyagi lehetőségeit a jelentősebb önerő vonatkozásában. Ezen okok miatti visszalépések következtében, a kuratórium döntése szerinti alapítványi támogatást négy esetben nem tudtuk átadni, így összesen 22 kérést benyújtó Diák részére utaltunk a mellékelt táblázat szerinti támogatást.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó beleértve a most támogatásban nem részesülteket is, e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával.

Egyéb kérdések

Péntek Lajos úr alapító többek között kérte a végrendeletében foglaltak pontos teljesítését. Tájékoztatásunk szerint a kuratórium a jelenleg érvényes törvényi keretek  betartásával tudja az Alapító írásban és szóban tett közléseit figyelembe venni, a  Bíróság 2011.03.31. napon kelt végzésére, a módosított Alapító Okiratra vonatkozóan, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/32.

Továbbá a kuratórium munkája során,
a 2012. év május 31. napon érvénybelépő, az Alapítványok bejelentésével, működtetésével, stb. kapcsolatos törvényi-, és jogszabályi változásokra tekintettel a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályán 2012. 03. 06. napon - a tájékoztató megbeszélésen-  készült Jegyzőkönyvben foglaltak szerint jártunk el.. 

Az Alapító munkáját nagyra értékelve -kisebb módosítással- a kuratóriumi döntéseinkkel figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

A kuratórium jelenleg is aktív munkát végző tagjai a jövőben is vállalják a gyermekek érdekében végzett munkájukat, melynek végzéséhez ügyészi megerősítést is kaptak.

II. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2013. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományokból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából adódott.

A 2013. évben az adózók 2012. évi  1%-os felajánlása nyomán 80.358,-Ft érkezett a számlánkra, mely az előző évihez előttihez képest kb. 16.000,- Ft-tal emelkedett.

Köszönet érte !

Továbbá postai feladás útján az Alapítvány számlájára 15.000 +5.000,-Ft összeg átutalás érkezett.

Bankszámla kamata: 1.264,-Ft

A nyertes pályázatok átutalásokkal kapcsolatos bankköltsége:1.372,-Ft

Kivétel a működési költségre: 0 Ft.  Minden felmerült költséget  a kuratórium tagjai saját forrásból finanszíroztak, ezáltal is lehetőséget biztosítva a látássérült gyerekek plusz támogatására.

Pályázati támogatás összege: 649.390,-Ft.
Egy Pályázó támogatásának betegség miatti halasztás okán az átutalására 2014. év januárjában került sor. Ez a támogatás nem szerepel a fenti összegben.

Állampapír kamat: 1.778.000,-Ft

Az alapítvány tőkéjét lekötve 2013. december hónapban évi 3,75 % kamathozam mellett Kamatozó Kincstárjegyet vásároltunk. Az értékpapír futamideje egy év.

A Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

A működési és egyéb kiadásokra a K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 69.476.-Ft, továbbá lekötve betétben 405.432,-Ft van elhelyezve.

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2014. május 06.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.

 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.