Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015


KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor

Jelenleg nem elérhető !
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2016. évi Pályázat
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
N. Róbert
K. Krisztián
M. Levente
D. Kristóf
F. Jonatán
B. Miklós
N. Fruzsina
T. Barbara  
B. Balázs Bence
F. Tamás
B. Vivien
Á. Réka
S. Alex
S. Dávid
35000
40000
40000
40000
40000
45000
35000
35000
35000
40000
35000
35000
45000
45000
A 2016. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
545000,- Ft
Elmaradt OEP támogatás miatt    H. Márk pályázó részére
2016. február hóban23.948,- FtKöszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest. XVI. Kolozs u. 39. 3. emelet 55.
Internet oldalán
 Megemlékezés Péntek Lajos
Úr Alapító Életművéről

Képtalálat a következőre: „in memoriam”

https://www.google.hu képgaléria

 

Megrendült szívvel értesültünk példamutató életutat lezáró  Vezetőnk és Barátunk Péntek Lajos Úr 2016 október 29. napon bekövetkezett haláláról.

 

A sorstársait, de  elsősorban a látássérült  gyermekeket támogató önzetlen és példamutató munkájának hiánya nagy veszteséget jelent az Általa létrehozott Alapítvány Munkatársainak és Támogatóinak egyaránt.

 

Péntek Úr egyebek mellett új utat nyitott meg az erősen rászorult tanulók támogatásában,  különös súlyt helyezett az éhező gyermekek életvitelével kapcsolatos  gondjainak enyhítésében már a 90-es évek elején is.   Az Ő áldozatos munkájának,  a Teremtő Istennek Áldásának köszönhetően  az idők folyamán több neves követője is támadt, és ennek következtében Hazánkban ezen a területen is a rászorult gyermekeket nyomasztó gondok jelentősen enyhültek, vélhetően a gyermekéhezés megszűnt.

 

Szerető Édesapa  különösen ügyelt rá, hogy az általa létrehozott Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány mindvégig a  lehető legkorrektebb módon végezze a nehezebb helyzetű gyermekeket támogató munkáját a Támogatók célkitűzésének megfelelően.

 

Péntek Úr munkájának, közbenjárásának és életművének  köszönhetően  is,  az elmúlt időben lényegi változások születtek az alapítványok működtetésének törvényi szabályozásában, jelentősen segítve a támogatások legoptimálisabb, legkorrektebb célba juttatását.

Az Alapítvány működtetése ügyében az elmúlt években fontos előrelépés történt a Vakok és Gyengénlátók  Egyesületével történt kapcsolatfelvételnek köszönhetően

Ennek eredményeként az elmúlt években immár hatodik éve az Alapítvány a fenti közösséggel együttműködve Országos Pályázatot írtunk ki a látássérült tanulók támogatására. Ennek a támogató szolgálatnak következtében az Alapítvány még inkább Országos ismertségre tett szert.

Az elmúlt öt évre visszatekintve, minden évben legalább húsz Tanuló életvitelének a támogatására nyílt lehetőség, jelentősen segítve a hátrányos helyzetük miatti terhek enyhítését.


Péntek Urat ismerő, munkásságát Tisztelőknek  erőt és megnyugvást kívánunk a gyászterhes időben, tisztelettel: Sipos Balázs, képviselő  a kuratóriumi tagok: Székely Gézáné, Éva, Szilágyi Henriett tanárok, valamint Sipos Balázsné, Éva titkár nevében.


                                                    _________________________


Változások az Alapítvány működtetésében 2017. május 02. napig

Alapító haláláról a kuratórium értesítette egyebek mellett a Fővárosi Törvényszéket.
Mivel az Alapító jogok tovább vitelévélével kapcsolatban Péntek úr  Alapító nem rendelkezett. a Fővárosi Törvényszék Végzéséven foglaltak szerint az Alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja, kivéve kuratóriumi tagságát érintő személyi változásokat, ez továbbra is a  Törvényszék jogköre a Ptk. 74/ c.  pontja szerint.

A törvényi változások és a kuratóriumot érintő más vonatkozások miatt  az Alapító Okirat módosítása 2017 év március 10. napon megtörtént.

A kuratórium a közreadott segédletek valamint a civil szervezetek oktatási anyagát felhasználva önállóan készítette el az Alapító Okirat módosítását, kb. 150.000,-Ft összeget megtakarítva.

Az Alapítvány célja kiegészült a 16.Pk.61720/1990/612 számú Végzés szerint

Az alapítvány kiegészült célja:

Hátrányos életkörülményű gyermek, elsősorban iskolai tanulmányaikat folytató diákok nevelés oktatisi körülményeinek segítése, kepésségfejlesztés és az életkörülményeinek javítása. Magyarországon, illetve a határon kívül élő olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású elsősorban csökkentlátó, de esetenként a más fogyatékossággal terhelt tehetséges és szocialisan rászorult gyermekek támogatása a felsőfokú tanulmányaik befejezéséig (egyszeri támogatás, vagy ösztöndíj formájában), akik tanulmányaikat elsősorban az alábbi területen kívánjak folytatni: elsősorban általános iskolai tanulmányuk után a megélhetés anyagi feltételeit biztosító szakmai képzés megszerzése terén mint például műszaki informatikai -, közgazdaságtan területen, továbbá irodalmi téren, jogi pályán, zenei tudásuk továbbfejlesztéseben, képzőművészeti vonatkozásban. A nagycsaládokban elő rászoruló, elsősorban a jó képességekkel rendelkező, tehetséges, lelki gazdag gyermekek támogatása.

Az alapítvány új székhelye:

1163 Budapest, Kolozs u. 39. 3.  emelet 55.

Kezelő szerv összetétele megváltozott:

Porosz Ottóné, Péntek Lajos, Kovács Károlyné tagsága megszűnt.

A kezelő szerv új tagjainak  neve:

Szilágyi Henriett
Székely Gézáné, Sipos Balázsné, Sipos Balázs kuratóriumi tagsága változatlan.

Az alapítói jogok gyakorlója:  kuratórium.

---------------

Az alapítvány új székhelye miatt új az adószám:
 19012858-1-42


Beszámoló az Alapítvány 2016. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2016. évről
II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2016. évről

2016. évi Beszámoló közzététele

A beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint, a 2015. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük a 2016. évben.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk, továbbá az Ügyfélkapun  keresztül az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2016. évi Alapítvány történéseit tartalmazó  PK-141 jelű: az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2016. évben is az előző öt évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány anyagi támogatást nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2016. évi Pályázat nyertesei számára,
továbbá külön szervezésben lehetőséget biztosított, hogy az erre igénytartó gyermekek egyházi gyűjtésből  jó minőségű használt ruhához jussanak.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2015.  évi 1% felajánlása alapján 72.783,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2015. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2017 január hónapban a  2016. évről pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2016. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2016. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2016. július 12. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE -vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2016. évben történő előkészítésére.

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2016. szeptember 22. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat 2015. október 30. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző öt évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
A 2016. évben összesen 14 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések

A pályázat zárását követően 2016. november 24. napon ismét kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján mind a 14 Pályázót támogatásban  részesítettünk. 

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett. Előző években is több esetben előfordult, hogy ez a  körülmény akadályt jelentett a megítélt támogatás igénybevételéhez, Egy esetben az OEP intézkedésének következtében egy esetben a támogatást 2015. évben nem tudtuk átadni, ennek a támogatási összegnek az átadására  a kuratórium döntése szerinti alapítványi támogatást ezen ok miatt csak 2016. év elején került sor.


Így összesen 15  kérést benyújtó diák részére utaltunk a mellékelt táblázat szerinti támogatást.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó  e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával.

Egyéb kérdések

Mint már beszámoltunk az új törvényi szabályozás értelémében az Alapító Okirat tervezett átszerkesztése céljából a Budapest Civil Információs Centrumának továbbképzésén vettünk részt.
Az Alapító Okirat 2017 március10. napon történt módosításánál a továbbképzésen elhangzottak és a Bíróság által közreadott segédletek alapján a kuratórium önállóan, más jogi segítség nélkül végezte,  kb. 150.000  forintot megtakarítva.

 A kuratórium a jelenleg érvényes törvényi keretek  betartásával tudja a néhai Pénte Lajos úr Alapító írásban és szóban tett közléseit figyelembe venni, a  Fővárosi Törvényszék 2017.05.02. napon kelt Végzésére, a módosított Alapító Okiratra vonatkozóan, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/61.

Az Alapító munkáját nagyra értékelve -kisebb módosítással- a kuratóriumi döntéseinkkel a Pályázat előkészítésénél és elbírálásoknál    figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

A kuratórium jelenleg is aktív munkát végző tagjai a jövőben is vállalják a gyermekek érdekében végzett munkájukat.

Javaslat a látássérültségből adódó speciális helyzetek segítésére

Az egyénileg nehezen kezelhető ügyek, élethelyzetek segítéséhez javasoljuk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével történő kapcsolatfelvételt személyesen vagy az alább közöltek szerint.

Cím:                       Budapest, Hermina út 57, 1146
Levelezési cím:     1380 Budapest, Pf. 1075
Telefonszám:         06 1 384 55 41
Weblap:                 http://www.vgyke.com

Továbbá a látássérültek számára szükséges eszközökhöz való hozzájutás érdekében a pályázás eredményéről történt e-mail tájékoztatásunkban közreadtuk a VGYKE Láthatár szolgálat elérhetőségét.

II. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2015. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

A 2016. évben az adózók 2015. évi  1%-os felajánlása nyomán
72.783,-Ft érkezett.  Köszönet érte !

 Bevételek:
Folyószámlán levő összeg kamata:                                     823,-Ft
Állampapír részkamat:                                                 446.511,-Ft
                                                                              --------------------
Összesen:                                                                     447.334,-Ft

Az Állampapír további kamatrésze újra-befektetésre került.

Bankköltség:                                                                   7.798,-Ft

Működési költségre:                                                        7.750, Ft.
 
  A könyvelést saját magunk végeztük, valamint az ügyintézésekkel járó utazási költséget mi finanszíroztuk.

Pályázati támogatás összege 11 tanuló részére:               414.736,-Ft.

   ebből  a 2015. évről 1 Pályázat januári kifizetése:          23.948,-Ft
                                                                                  -----------------
A 2016. évi Pályázati támogatásban részesült 12 tanuló: 438.684,-Ft összegben.

További két tanuló támogatását nagyon indokolt okok miatt csak 2017 január hóban tudtuk átutalni, ez az összeg összesen 75.000,-Ft.

A működési és egyéb kiadásokra a K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 430.873,-Ft.

Az alapítványi vagyon többi része Állampapírban lekötve.

A 2011. évben kelt.  Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2017. május 31.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.


 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az alapítói jogokkal felruházott kuratórium.
Sipos Balázs, képviselő    Budapest 2017. május 31

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre Jelenleg nem elérhető ! www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.