Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619-00000000
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 362-5170
Villámposta:
info@dsy.hu

Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest, Kolozs u. 39. III/55.
Internet oldalán
 

Ha nincs kép, a szó is megteszi, kiegészítés Péntek Lajos úr embert próbáló munkájához.Ha
                             nincs kép

Reklámszakemberektől gyakran hallani, hogy egy kép több információ közvetítésére alkalmas, mint ezer szó.

Gondoljunk csak a filmgyártás kezdetére, a filmtörténelem remekeit szemlélve, a technika akkori állása okán, a szereplők mozgását még darabosnak látjuk. A későbbiekben a berendezések és a filmtechnikai anyagok tökéletesítésével a másodpercenkénti képszámot oly mértékben növelték, hogy a vászonra vetített képek sorozatai már folyamatos mozgás illúzióját keltik. Emlékezetem szerint; a kívánt hatás eléréséhez másodpercenként minimum 16 fázisképet kell vetíteni, hogy a látottakat folyamatos eseményként érzékeljük. Később a filmeken már 24 felvillanó képet vetítettek másodpercenként.

A látó emberek a világunk történéseit folyamatában szemlélhetik. Gondoljuk meg, hogy az életünk ébren töltött óráiban hány és hány millió képet látunk, ha csak közelítőleg is igaz a fejtegetés elején található megfeleltetés, akkor a látószervük által valóban kifejezhetetlen mennyiségű információhoz jutunk. Ez az információ tömeg életüket döntő mértékben befolyásolja.

Azoknál az embertársainknál, ahol ez a bonyolult érzékelő szervrendszer működése zavart szenved, nagy lelki többletre van szükség a természet hiányának részleges kompenzálására is. A költséges eszközök esetenként könnyíthetnek a látássérültek gondjain, de a tudomány jelen szintjén, megoldani ezt csak kivételes esetekben tudják.

A képi élményeknek számtalan közvetett és közvetlen hatása van, a munkában, a szórakozásban, és az élményszerzésben egyaránt. Nem szükséges hosszasan bizonygatni, hogy a látássérültségből adódó nehezített helyzetnek, életminőséget meghatározó hátrányos következményei vannak.

Mint azt több esetben tapasztaljuk, a sérült emberek lényük más tulajdonságainak tökéletesíthetőségével olyan többletet kaphatnak, amelyekkel részben pótolni tudják az elveszített képességeiket, segítve beilleszkedésüket az emberek nagyobb és szerencsésebb világába.

A fogyatékosság terhét cipelő embereknek az akadályok sorozatának sikeres leküzdéséhez, természetesen hatékony külső támogatásra is szükségük van. A látó emberek ilyen nehéz problémákkal szembesülve érzékelhetik igazán a természetesnek tűnő látás képességüknek a csodáját, majd elgondolkozhatnak, hogy miként támogathatják a kevésbé szerencsés társaikat, a külső képi világtól megfosztottakat.

Sajnos történelmünk jelen szakában sokféle hiánytól szenvednek embertársaink. Jelen korunkban a gyakran hangoztatott politikai szándékok ellenére is, a rendelkezésre álló források elosztásával esetenként gondok vannak. Ezért van helye az ilyen jellegű karitatív szervezeteknek, mint a Péntek Lajos úr által 21 éve alapított Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány.

Péntek Lajos úr felvállalta, hogy tőle telhető mértékben, - a saját terheit félretéve- tesz a sorstársainak ügyéért. És csodák csodája, a tízezer forinttal indított Alapítványának vagyona ma már 14 millió feletti. Hangyaszorgalommal, esetenként filléreket egymásra rakva, kemény munkával – többször koldussá üresítve magát- gyűjtötte össze azt a tőkét, melynek kamataiból elsősorban a jól tanuló csökkentlátó-, vak gyermekek előremutató útját tudja és kívánja egyengetni.

Munkája során mindvégig különös súlyt helyezett az erkölcsi és az írott törvények szerinti megfelelésre, példát mutatva sok nagyobb lehetőségekkel bíróknak.

Az Alapítványának ilyen módon való működtetése, a felügyeletet ellátó Bíróság is nagy megelégedéssel fogadta.

Csak kérni tudom Önöktől jó szándékú Emberektől, segítsenek, hogy az Alapítvány is segíteni tudjon a rászorult látássérült gyermekeken. Gondolom a titok már sokak számára ismert; a Biblia tanításának tágabb értelmezése szerint, a jó szándékú adakozás, a konkrét segítségnyújtáson túl, az adományozó vetéseként is felfogható, és aratni pedig mindenki szeret, aratni természetesen jó dolog.

Nyomatékkal szeretném biztosítani a tisztelt Olvasót, hogy a szándéka szerinti - az Alapítvány célkitűzéseivel egyező- támogatása teljes bizonyossággal célt ér. A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, segíteni akaró csoportok és szervezetek jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító.

Budapest. 2002. július 01.

Sipos Balázs
az Alapító munkájának tisztelője

 

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.